Site blog

by DMLC Admin - Saturday, 2 December 2023, 4:33 PM
Anyone in the world

Moodle Custom Reports є потужним інструментом, який дозволяє створювати та налаштовувати звіти з різних джерел даних в системі. У поточній версії Moodle 4.3 вже доступно більше десятка джерел даних для побудови звітів, що надає можливості для гнучкого та всебічного аналізу вмісту системи.

Візуальний редактор (Report Builder) для створення Custom Reports дозволяє обирати у зручній послідовності сукупність параметрів з обраного джерела даних, значення яких мають бути представлені у звіті. Передбачено можливість накладання умов, що визначають, які саме дані потрапляють у звіт. Також є засоби фільтрації і сортування даних, що дозволяє виокремити саме потрібні дані та представити їх у зручний для користувача спосіб.

Одним з джерел даних, що використовується найчастіше, є джерело "Курси". Звіти, побудовані на основі даного джерела, дають можливість переглядати сукупність базових параметрів курсів з обраних категорій, адаптуючи відображення інформації під потреби користувача. Є можливість налаштувати звіт так, щоб він відображав лише необхідну інформацію про курси, що спрощує її аналіз та прискорює прийняття відповідних рішень.

Особливості створення та налаштування Custom Reports на основі джерела "Курси" розглядались на вебінарі.

Запис вебінару доступний тут: https://www.youtube.com/watch?v=n_FQ0zXzflQ


[ Modified: Saturday, 2 December 2023, 4:39 PM ]
 
Anyone in the world

У Moodle викладач має можливість змінювати права студента у локальному контексті, наприклад, у форумі чи глосарії, або у контексті курсу в цілому. Це дає можливість більш гнучко налаштовувати навчальний процес.

Але такий підхід не спрацьовує, коли за логікою навчального процесу треба змінити права лише у частини студентів. Наприклад, у випадку, коли одна група студентів дискутує на форумі, а інша має ставити рейтинги їх постам, не приймаючи участі у дискусії. 

Традиційний для Moodle механізм поділу студентів на групи не дає можливості вирішити таку задачу.

Можливим рішенням є додавання до системи додаткової ролі, подібної до ролі студенту, яку викладач може налаштувати відповідно до потреб навчального процесу і призначати не всім студентам курсу, а лише деяким, в залежності від специфіки конкретної навчальної задачі.

Особливості створення та налаштування такої додаткової ролі розглядались на вебінарі.

Запис вебінару доступний тут:


[ Modified: Monday, 11 September 2023, 12:54 PM ]
 
Anyone in the world

У Moodle рейтинги використовуються для оцінювання різних аспектів участі та продуктивності студентів у певних видах навчальної діяльності. Основні види діяльності, де рейтинги можуть бути використані для оцінювання: Форум, Глосарій та База даних. Рейтинги також можуть використовуватись у деяких плагінах, наприклад, плагіні Podcast.

Викладачі можуть налаштовувати систему рейтингів відповідно до конкретних потреб свого курсу, встановлюючи певні бали або шкали, які відображають специфіку матеріалів та завдань.

Рейтинги можуть також служити потужним мотиваційним фактором для студентів. Намагаючись підвищити свої рейтинги, студенти більш наполегливо працюють над якістю виконання своїх завдань та демонструють більшу активність на форумах.

Загалом, механізм рейтингів у Moodle допомагає викладачам та студентам оцінювати та мотивувати активність учасників, підтримуючи динаміку спілкування та взаємодії.

Особливості налаштування та використання рейтингів у Moodle розглядалися на вебінарі.

Запис вебінару доступний тут:


 
by DMLC Admin - Wednesday, 23 August 2023, 3:44 PM
Anyone in the world

Викладачам, менеджерам та адмінам Moodle добре відома форма вибору користувачів, що використовується у багатьох контекстах, у тому числі при розподілі користувачів на групи, при їх підписанні на форуми викладачем, при додаванні до когорти, призначенні локальних ролей або навчальних планів.

За замовчуванням здійснювати пошук користувачів у цій формі можна лише за іменем або адресою електронної пошти, тобто, фактично, за один раз обирати лише одного користувача. Але у багатьох випадках, коли треба маніпулювати із значними кількостями користувачів, такий спосіб потребує суттєвих витрат часу. Доцільно мати можливість шукати користувачів за значеннями інших, крім імені та адреси електронної пошти, полів профайлу.

Для цього треба змінювати певні налаштування у розділі User policies. Додаткові поля профайлу також, з деякими обмеженнями, можуть використовуватися для пошуку у вищезгаданій формі.

Отже, правильне налаштування User policies дозволяє гнучко керувати критеріями пошуку користувачів та значно спростити і прискорити виконання відповідних операцій. Особливості цих налаштувань розглядалися на вебінарі.

Запис вебінару доступний тут:


[ Modified: Wednesday, 23 August 2023, 3:45 PM ]
 
Anyone in the world

Мета курсу: проаналізувати останні публікації (6 мвсяців) щодо проблем штучного інтелекту, познайомитись з методами його використання у навчальному процесі.

 Цільова аудиторія: викладачі, організатори дистанційного навчання, керівники центрів дистанційного навчання. 

Програма курсу (10 годин) 

Навчання буде проходити на базі DMLC Elearning School (https://dmlc.org.ua/moodle/).

Реєстрація на курс: https://forms.gle/HF1FQ8duHAQ1SotC9

На вебінарі розглядалися вміст курсу та основні моменти .навчального процесу.

Запис вебінару доступний тут:


[ Modified: Sunday, 13 August 2023, 4:39 PM ]
 
Anyone in the world

Мета курсу: проаналізувати вплив екстреного та дистанційного навчання на перспективи використання мікрокваліфікацій в Україні.

Цільова аудиторія: викладачі, організатори дистанційного навчання, керівники центрів дистанційного навчання.

Програма курсу (20 годин) 

Модуль 1. Екстрене та дистанційне навчання 

Модуль 2. Мікрокваліфікація та дуальне навчання 

Навчання буде проходити на базі DMLC Elearning School (https://dmlc.org.ua/moodle/).

Для участі у курсі необхідно заповнити анкету: https://forms.gle/37R8KCYskunsE4tG8  

На вебінарі розглядалися вміст курсу та основні моменти .навчального процесу.

Запис вебінару доступний тут:

[ Modified: Tuesday, 8 August 2023, 2:32 PM ]
 
by DMLC Admin - Saturday, 29 July 2023, 11:51 AM
Anyone in the world

Category enrolments у Moodle - це метод, який дозволяє автоматично зараховувати користувачів на всі курси, що належать до певної категорії. Коли користувачу призначається відповідна роль у певній категорії, система автоматично зараховує його на всі курси, які належать до цієї категорії.

Цей метод дозволяє користувачам автоматично отримати доступ до курсів без необхідності окремого зарахування на кожен з них.

Метод Category enrolments корисний у випадках, коли курси організовані у логічні групи за категоріями або коли необхідно забезпечити однаковий доступ до багатьох курсів для певних спільнот користувачів. Використання методу Category enrolment дозволяє значно зменшити ручну роботу по зарахуванню користувачів на велику кількість курсів.

Максимальна кфективність Category enrolments досягається за умов оптимального налаштування категорій, чіткого визначення правил доступу та контролю за процесом реєстрації. При виборі цього методу зарахування варто враховувати конкретні потреби та особливості організації навчального процесу у освітній організації.

На вебінарі ретельно розглядалися налаштування методу Category enrolments та особливості його використання.

Запис вебінару доступний тут:


[ Modified: Tuesday, 8 August 2023, 1:37 PM ]