Blog entry by DMLC Admin

Anyone in the world

У Moodle викладач має можливість змінювати права студента у локальному контексті, наприклад, у форумі чи глосарії, або у контексті курсу в цілому. Це дає можливість більш гнучко налаштовувати навчальний процес.

Але такий підхід не спрацьовує, коли за логікою навчального процесу треба змінити права лише у частини студентів. Наприклад, у випадку, коли одна група студентів дискутує на форумі, а інша має ставити рейтинги їх постам, не приймаючи участі у дискусії. 

Традиційний для Moodle механізм поділу студентів на групи не дає можливості вирішити таку задачу.

Можливим рішенням є додавання до системи додаткової ролі, подібної до ролі студенту, яку викладач може налаштувати відповідно до потреб навчального процесу і призначати не всім студентам курсу, а лише деяким, в залежності від специфіки конкретної навчальної задачі.

Особливості створення та налаштування такої додаткової ролі розглядались на вебінарі.

Запис вебінару доступний тут:


[ Modified: Monday, 11 September 2023, 12:54 PM ]