Навчальна дисципліна "Теорія механізмів і машин" (далі ТММ) є однією з найважливіших загальноінженерних дисциплін, мета якої полягає у навчанні студентів основам конструкторської підготовки майбутніх інженерів – механіків. Завданням дисципліни ТММ є опанування студентами загальними методами дослідження структури, геометрії, кінематики і динаміки типових механізмів та їх систем.

Certified: No