Мета навчальної дисципліни: формувати системи теоретичних знань і практичних навичок з основ математичного апарату, які використовуються під час планування, організації та управління виробництвом, оцінювання якості продукції, системного аналізу економічних структур та технологічних процесів.

Certified: Ні