Курс для дистанційного навчання за дисципліною "Загальна та неорганічна хімія" для студентів 3 курсу ДВНЗ УДХТУ, які вступили до університету на базі диплома молодшого спеціаліста.

Certified: Ні