Мета вивчення дисципліни: оволодіння майбутніми фахівцями кваліфікаційного рівня «бакалавр» основами інформаційних технологій, зокрема можливостями операційних систем, текстових редакторів та електронних таблиць, а також принципами алгоритмізації найбільш поширених інженерних задач


Certified: Ні