Available courses

Дисципліна розглядає Економічну діяльність як сукупність дій на різних рівнях господарювання, в результаті яких люди задовольняють свої потреби завдяки виробництву та обміну матеріальними благами та послугами.

Дисципліна «Нотаріат  України» ставить своїм завданням вивчення основних положень нотаріальної діяльності, державних нотаріальних контор і державних нотаріальних архівів, загальних правил вивчення нотаріальних дій, застосування законодавства зарубіжнних країн при вчиненні нотаріальних дій.


Право соціального забезпечення є однією з галузей національної системи права. Воно виступає регулятором відносин щодо матеріального соціального забезпечення осіб у випадку настання об’єктивної обставини – соціального ризику (для студентів за галуззю знань 08 «Право», з спеціальності 081 «Право», з підготовки бакалаврів).


Самостійна нормовано відокремлена система взаємопов'язаних правових норм, які регулюють суспільно-трудові та пов'язані з ними відносини суспільної організації праці з приводу реалізації права на працю та застосовування найманої праці на підприємствах різних форм власності, з поєднанням суспільно-колективних та особистих інтересів їх суб'єктів.

Основи економічної теорії –  є одною з дисциплін, що закладають основи світогляду та професійної культури майбутніх юристів. Дана дисципліна розкриває найбільш глибокі, основні відносини між людьми в кожній економічній системі, відкриває закони її розвитку, обґрунтовує базові економічні категорії, тому вона є методологічною основою, фундаментом всіх інших економічних наук.


В курсі розглядаються теоретичні і практичні аспекти попередження злочинних схем порушення економічної безпеки суб'єктів ринкових відносин та держави у цілому.


Анонси

(No announcements have been posted yet.)